Despair


Despair, Απόγνωση, 2015
[Κόκκινη Κλωστή, Τάματα, Ανολοκλήρωτη ξύλινη εικόνα προετοιμασμένη για αγιογραφία]
[red thread, votive offerings, unfinished wood prepared for religious icon]
© Jana Tziveleki 

Το εικαστικό έργο Απόγνωση ανήκει στο work-in-progress που ονομάζεται The [Red] Project 
και μιλάει για την ανάγκη της ύπαρξης θεού, 
μιας ύπαρξης ανώτερης από την δική μας, που είτε υπάρχει είτε όχι, 
την χρειαζόμαστε και την αναζητούμε, ή ακόμα και την εφευρίσκουμε 
και την απόγνωση που η έλλειψη πίστης μπορεί να επιφέρει. 


[Despair is an artwork from the work in progress titled The [Red] Project
that deals with the need of the existence of god, of a superior creature, 
that either exists or not, is an existence we need, we seek for, sometimes even we invent 
and the despair that the lack of faith can provoke to people.]Confidencias Mudas/Silent Confidences

El silencio como introspección
[Η σιωπή ως ενδοσκόπηση]
mail-art project, 
photo/collage, marzo 2016
[curated by María Hernández]

April 22 - May 29 
Fundación María Forcada 
Casa del Almirante
Tudela, Navarra, España 

June 18 - July 14
La Gota de Leche
Logroño, La Rioja, Spain

Is there freedom in feeling? [circe2015]


Εικαστικό έργο/Artwork. Digital Photography/Printed Questions
Συμμετοχή/Participation @project "c i r c e :the black cut:" της Anna Stereopoulou
Aeaea [port A] Normandou 6. Monastiraki. Dec2015


Τέσσερις (4) φωτογραφίες με ισάριθμα ερωτήματα 
που «απαντούν»/σχολιάζουν τις ερωτήσεις-κλειδιά του φετινού project της Κίρκης. 


Πώς νιώθει το καράβι έξω απ’ τη θάλασσα;
[Συναίσθημα/Feeling] 
How does the boat feel outside the sea?


Πόσο διαρκεί η στιγμή που διαφέρει; 
[Διάρκεια/Duration]
What is the duration of the moment that differs?


Ποιος αφήνει τον προδότη να Προδώσει;
[Προδοσία/Treason] 
Who lets the traitor betray?


Τι κόστος έχει η δέσμευση της Ελευθερίας; 
[Ελευθερία/Freedom]
What is the cost of the commitment of freedom?Leaving myself. Reaching myself.


“Αφήνοντας τον εαυτό μου. Φτάνοντας τον εαυτό μου.”
[Ένα μνημείο για όσους διασχίζουν σύνορα]

Installation, © Jana Tziveleki, 2015

Expo: Walls/Τείχη/Muros
Webster Athens Cultural Center
[4-7 dec 2015]
curated by Melina MoisidelisThe installation “Leaving myself. Reaching myself.” is a monument, with readymade material, dedicated to all those who cross borders, territorial or other kind. In the middle of the serious crisis of the numerous refugees who are obliged to migrate in our neighborhood, or in more distant neighborhoods, lately or through the past years, this monument moves the importance beyond the borders and the walls and focuses on the Human and how is obliged through the journey to evolve crossing limits. The walls as an obstacle in his access to freedom, what had to go through to get there and what will find on the other side is part of the route that will affect him drastically, a personal process of leaving behind his familiar self along with his land and discover another new self in the land that heads on. A crucial experience, which most of the times we can not foresee its ending and often we lose all the narrations that could accompany it. This artwork desires to pay a tribute to this very personal process of transformation of all those who cross borders and will never be the same afterwards.  [Athina thea]colaboration at the project ATHINA THEA by Ianna Andreadis 
Expo: Cité de l’architecture & du patrimoine, París, France.

[Friday 27 nov 2015 - Monday 18 jan 2016]The city and the dreamProject video for Digital Storytelling Class 
of University of Athens, Sept15


.

Miradas de futuro/Visions of the future

                                                   
                 Iberencontros I Castelo Branco, Portugal [july 2015]

and then she knew...

"and then she knew, there was nothing left to see here"
[y entonces se dió cuenta, no había nada más que ver aquí]
digital collage b/w, 2015
© Jana Tziveleki


Tribute to Surrealism Exhibition

 
 


“Lo que no vi es lo que no fui”
 [what I did not see is what I was not]
Collage Digital [impreso en textil] ~ 60 x 40 cm
© Jana Tziveleki, 2015
 
Círculo de Bellas Artes de Tenerife,
Islas Canarias, España
[mayo 2015]
 
 ~
 
[texto en español]
En mayo de 1935, Santa Cruz de Tenerife se convertía en el epicentro mundial del Arte con la Exposición Universal del Surrealismo, celebrada en el desaparecido Ateneo de Santa Cruz. Se exhibieron 76 obras que partieron del puerto de Dieppe en Francia, en un barco bananero nórdico, fotos, libros y revistas surrealistas acompañaron a 76 cuadros de los artistas Jean Arp, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Max Ernst, René Magritte, Alberto Giacometti, Joan Miró, Pablo Picasso, Man Ray, Yves Tanguy, Marcel Duchamp. Curiosamente no se vendió ninguna obra.  
Con motivo del 80 aniversario de la Exposición Surrealista Universal en Santa Cruz de Tenerife, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife (CBA) propone un reto surrealista: invitar a 76 artistas que participarán con una obra que conmemora y celebra dicho aniversario.

 
[english text]
In May 1935, Santa Cruz of Tenerife became the world center of Art with the Universal Exhibition of Surrealism, held at the now disappeared Ateneo de Santa Cruz. 76 works of Art were exhibited which had left Dieppe port in France, in a northern banana boat, photos, books and surrealist magazines accompanied 76 paintings of artists such as: Jean Arp, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Max Ernst, René Magritte, Alberto Giacometti, Joan Miró, Pablo Picasso, Man Ray, Yves Tanguy, Marcel Duchamp. Unbelievably no work was sold.
To mark the 80th anniversary of the Universal Surrealist Exhibition in Santa Cruz of Tenerife, the Tenerife Fine Arts Center proposes a surreal challenge: to invite 76 artists to participate with a work of art to commemorate and celebrate this anniversary.  
 
 
 
 
 
 
 


Historia de Padres

 
 
r: Historia de Padre [Να πεθαίνεις και να λες: Θάνατος δεν υπάρχει!]
l: Historia de Madre [Μαμά, γερνάω...]
 
History of Parents, Digital Collage
 
 
 
 
 

Ser/Estar [The Human Body] @Conect-Arte [Madrid]

 
Ser/Estar [postal 10x15]
To Be
[verb with double  meaning in Spanish]
Digital Collage
[based on photography of mattress of a patient in hospital just after his death]
 
The Human Body: Reflections
6-17 Feb 2015
Sala La Paloma, Madrid
 
 
 
 
 
 
 


part of [c i r c e :the black cut:]

[remember we are out there] 
 
colaboration
by anna stereopoulou

[scar]

[tear]


more here

[15-18 Dec The Place, Athens, GREECE]
[19-31 Dec 67bar, Exarhia]c i r c e `s keywordsWind Within [ο μέσα άνεμος]

 


 Sat 8 Nov - Fri 5 Dec 2014
@FoKiaNou 24/7 Athens, Greece
 


 
 

dictionary

 
 
 
 
more here 

Relationships

 
"Relationships"
(wooden shoe lasts, blades, red thread)
90x120cm
 
© 2014 Jana Tziveleki
 


 
part of The [Red] Project
coming soon
 
 
 
 
 

Escaleras Rojas

 [Red Ladder]
Fotografía ganadora del XXII Concurso Cuentos para el andén
 


Sex


Sexo
Fotografía (tríptico)

Exposición Colectiva @Espacio ArtEfímere, Cordoba, Octubre 2012

Participación en la acción/performance"YO EXPONGO...."
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid,  Mayo 2013
Palacio del Infantado, Guadalajara, Noviembre 2013
Centro de Arte Contemporáneo de Burgos
& El Hangar, Burgos, Marzo 2014 

Love Plasters


Street Art Project: Love Plasters
Tiritas de Amor
 
Fall/Winter 13/14
 
 
 
 Strangers in Paradise


 participación en

international mail art Project
(comisariado por Katia Muñoz)
 
Extrañas en el Paraíso
Centro Cultural de Hispanohablantes de Ámsterdam (Holland)
Nov 2 - Dec 14, 2013

Ahora Nosotras,
Museo Arqueológico de Cacabelos, León (Spain)
1 de 31 de Marzo 2014

Museo Interactivo de Historia, Lugo, Galicia (Spain)
7 de Abril - 6 de Mayo, 2014

 

Tender la soledad [Put Solitude to Dry]

esp
 

Los ganchillos, que mi abuela preparó para mi dote y dio a mi madre para guardarlos, los encontré encerrados en los armarios de la casa familiar después de muchos años. No servirían para la decoración de mi casa pero sí para emprender un viaje. El proceso duro y largo que inició mi abuela para tejer estas labores, sabiendo que se iban a guardar para otro momento –que ella no llegaría a ver- me cautivó. Quise comenzar un diálogo entre el pasado y el presente, para unir el proceso de ella -su esperanza para el futuro, sus ilusiones para sus nietas- con la realidad a la que uno se enfrenta al hacerse adulto. Al trabajo complejo del ganchillo, que requería tiempo, patrones y repetición, sólo quise añadir una lana de color rojo para “penetrarlo” como la soledad penetra nuestras vidas y cambia las expectativas. También, era una manera de recortar las distancias, desde Asia Menor, donde nació mi abuela, hasta Zaragoza, donde he vivido los últimos años, pasando por Atenas donde está la casa familiar, que guarda todo este tiempo la memoria de la familia. Asimismo, este proyecto aspira a unir las soledades de las mujeres que, aunque pertenecen a generaciones diferentes, han visto sus vidas cambiar –de maneras distintas- y han sido testigos del tiempo que pasa –igual para todos.

eng
 
I found the crochets -my grandmother prepared as a dowry for my marriage and gave to my mother to save- in the closet of the family house after many years. They wouldn't serve for my house decoration but for taking on a journey. The hard and long process my grandmother spent when knitting these crochets knowing that they would be saved for another time period she wouldn't get to see, captured me. I wanted to start a dialogue between the past and the present, uniting her hopes for the future of her grandchildren with the reality one faces when he becomes an adult. To the complex work of the crochets that required time, patterns and repetition I only added the penetrating red thread  the same way solitude penetrates our modern lives. Also, it was a way of trimming the distance, from Minor Asia where my grandmother was born to Zaragoza where I have been living for years, through Athens where the family house still exists keeping the memory of the whole family.  The same way this work aspires to unite the solitudes of the women of my family that although they belong to different generations, saw their lives changings in different ways each (working, migrating, raising a family) and witnessed time passing as it does for everyone.
 
 
 
 


Digital Collages

 
 
 Photography/Digital Intervantion


 upL: [Emergency Exits] 
upR: [Life Insurrance Contract]
 mediumL: [Save us] 
mediumR:[Adulthood]
downL: [Memento Mori]
downR: [Mar]
 
 
 


Nomeolvides

 
Forget-me-not
b&w digital photography
created especially for the artistic project Open Doors
selected for the opening expo of the Fórum Eugénio de Almeida
Antiguo Palácio da Inquisição, Évora, Portugal.
July 11th - October 6th 2013
 
 
Forget-me-not wants to serve as a reference to all the people that suffer from violence, repression or discrimination throughout the years. Wants to maintain alive and present the image of the tortured person, that asks through his silence not to be forgotten. It is a black and white photograph, taken at an abandoned building of Athens, more than 4 thousand klm away from the Palácio da Inquisição of Évora, on the other side of Europe. Forget-me-not wishes to be a tribute especially to the 216 women, victims of the Inquisition in Portugal and at the same time make us think of the violence that goes on every day in many places around the wolrd.
 
 
 


Nothing has ended yet


Street-Art Intervention, Zaragoza
Julio 2013
 flickr


 
 
Street-Art Intervention, Athens
work in progress
 


Atenas (breathe in)

 


The photographic project Atenas (breathe in) is an effort to contemplate my city in a diferent way 
in the middle of a crisis that most of the time does not let us breathe.

 Versión Original Subtitulada

 
 
 
 Blog Creación Joven, Noviembre 2012
 Participación en Becas Roberto Villagraz 2013

 

Mapa Emocional

 
Emotional Map
 Google Map intervention of a part of Madrid
changing the names of the streets with emotional frases or feelings.
 


Arte Ambulante Madrid

Anuncios de Farolas
November 2012
Madrid
 
III Certamen de Arte Ambulante, Madrid

r: [Love given as a gift to anyone interested]
 d: [Urgently seeking a hug]
 u: [Ilussion missing]
 
 


Graphic Design

 
Opening expo the.flat Athens
November 2012

Piedra, Papel, Tijera
 Originarte Diseño, Barcelona
Marzo 2013
 
Mail Art, 2012